അവള്‍ വളരെയധികം സുന്ദരിയായിരുന്നു… അതിനാലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്
March 11, 2020 8:12 pm

സിഡ്‌നി: അവള്‍ വളരെ സുന്ദരിയായിരുന്നു. അതിനാലാണ് അവളെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. യുവതിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലില്‍ ഞെട്ടി അധികൃതര്‍. തന്റെ വളര്‍ത്തു പൂച്ചയെ കൊലപ്പെടുത്താനുണ്ടായ