മിഷ്‌കിന്റെ സൈക്കോളജിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍; ‘സൈക്കോ’യുടെ പുതിയ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്ത്
February 7, 2020 10:17 am

മിഷ്‌കിന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ തമിഴ് സൈക്കോളജിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ‘സൈക്കോ’യുടെ പുതിയ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തിറങ്ങി. ചിത്രത്തില്‍ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്‍,