പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചരണ്‍ജിത് സിംഗ് ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും
September 20, 2021 7:02 am

ന്യൂഡല്‍ഹി: പഞ്ചാബിന്റെ പതിനാറാമത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചരണ്‍ജിത്ത് സിംഗ് ചന്നി ഇന്ന് സത്യപ്രതിഞ്ജ ചെയ്ത് അധികാരമേല്‍ക്കും. രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് രാജ്