എസ്ഡബ്ല്യുഎം സൂപ്പര്‍ഡ്യൂവല്‍ T 600 ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു
April 9, 2018 5:46 pm

ഇറ്റാലിയന്‍ നിര്‍മ്മാതാക്കളായ എസ്ഡബ്ല്യുഎം പൂനെയില്‍ നടന്ന ഗ്രേറ്റ് ട്രെയില്‍ അഡ്വഞ്ചര്‍ പരിപാടിയില്‍ സൂപ്പര്‍ഡ്യൂവല്‍ T 600 നെ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയില്‍