സ്വിസ് ബാങ്കില്‍ നിക്ഷേപമുള്ളവരുടെ മൂന്നാം ഘട്ട വിവരങ്ങള്‍ ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചു
October 12, 2021 8:59 am

ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്വിസ് ബാങ്കില്‍ നിക്ഷേപമുള്ളവരുടെ മൂന്നാം ഘട്ട വിവരങ്ങള്‍ സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്റില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടി. 96 രാജ്യങ്ങളിലായുള്ള 33 ലക്ഷം

സ്വിസ് ബാങ്കുകളിലെ ഇന്ത്യാക്കാരുടെ നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ ആറ് ശതമാനം ഇടിവ്
June 27, 2020 7:41 am

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യാക്കാരായ വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും സ്വിസ് ബാങ്കുകളില്‍ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന തുകയില്‍ ഇടിവ്. 2019 ലെ കണക്കിലാണ് ആറ് ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവുണ്ടായത്.

സ്വിസ് ബാങ്കില്‍ അക്കൗണ്ടുള്ള ഇന്ത്യാക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്
October 7, 2019 7:43 pm

ന്യുഡല്‍ഹി : സ്വിസ് ബാങ്കില്‍ അക്കൗണ്ടുള്ള ഇന്ത്യാക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് ലഭിച്ചു. ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കരാര്‍ പ്രകാരം