പുതിയ സൈ്വപ്പിങ് മെഷീന്‍ വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങി ജിയോ
January 11, 2019 11:10 am

ഫിനാല്‍ഷ്യല്‍ ടെക്‌നോളജി വിപണി പിടിച്ചടക്കാന്‍ പുതിയ സൈ്വപ്പിങ് മിഷീനുമായി ജിയോ രംഗത്ത്. ഇതോടെ പുതിയ തന്ത്രവുമായ് പോയിന്റ് ഓഫ് സെയില്‍