ഒറ്റ സ്വൈപ്പില്‍ മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് മാറാം: പുത്തന്‍ ഫീച്ചര്‍ അവതരിപ്പിച്ച് ഗൂഗിള്‍
August 30, 2019 12:10 pm

ജിമെയില്‍ അപ്പുമായി ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ മെയില്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ബന്ധിപ്പിച്ച ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കായി പുത്തന്‍ ഫീച്ചര്‍ അവതരിപ്പിച്ച് ഗൂഗിള്‍. ഒരു അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന്