വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സബ് ട്രഷറിയില്‍ നിന്ന് 2 കോടിരൂപ തട്ടിയെടുത്തു
August 1, 2020 7:34 pm

തിരുവനന്തപുരം: വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സബ് ട്രഷറിയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍നിന്ന് 2 കോടിയോളം രൂപ വെട്ടിപ്പു നടത്തിയ ജീവനക്കാരനെ

കേരളത്തിൽ ജെയിൻ സർവ്വകലാശാലയുടെ മറവിൽ കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് !
July 18, 2020 11:05 pm

കൊച്ചി :കര്‍ണ്ണാടക കേന്ദ്രമായ ജെയിന്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരില്‍ കൊച്ചി കേന്ദ്രമാക്കി വന്‍ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നതായി ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം.കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതിയും