‘ലിറ്റില്‍ സണ്‍ഫിഷ്’ ആണവനിലയത്തിലെ തകരാറുകള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ നീന്തുന്ന റോബോട്ട്
June 16, 2017 4:04 pm

ടോക്യോ: ഫുകുഷിമ ആണവനിലയത്തിലെ തകരാറുകള്‍ പരിഹരിക്കാനായി ലിറ്റില്‍ സണ്‍ഫിഷ് എന്ന് പേരുള്ള നീന്തുന്ന റോബോട്ടുമായി ജപ്പാന്‍. തോഷിബ ഗ്രൂപ്പുമായി ചേര്‍ന്ന്