15 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേയുള്ള ഏസര്‍ സ്വിഫ്റ്റ് 5 നോട്ട് ബുക്ക് വിപണിയിലേക്ക്
May 26, 2018 10:44 am

ഒരു കിലോഗ്രാമില്‍ താഴെ ഭാരമുള്ള ഏസര്‍ സ്വിഫ്റ്റ് 5 നോട്ട് ബുക്ക് വിപണിയിലേക്ക്. 15 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഫുള്‍