സ്വീഡണിലെ ഭരണ പ്രതിസന്ധിക്ക് വിരാമം; സ്റ്റീഫന്‍ ലോഫ്വെന്‍ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ
January 19, 2019 12:08 pm

സ്വീഡന്‍; സ്റ്റീഫന്‍ ലോഫ്വെന്‍ സ്വീഡന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായി വീണ്ടും ചുമതലയേറ്റു. സെപ്തംബറില്‍ സ്വീഡണില്‍ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സഖ്യങ്ങള്‍ക്കും