കൗമാരക്കാരന്റെ തലയോട്ടി 64 കഷ്ണങ്ങളാക്കി!കുറ്റവാളിക്ക് രാഷ്ട്രപതിയുടെ മാപ്പ്
November 11, 2019 1:45 pm

സ്വീഡിഷ് കൗമാരക്കാരനെ വകവരുത്തിയ സംഭവത്തില്‍ മരണശിക്ഷ കാത്തിരുന്ന കുറ്റവാളിയെ മോചിപ്പിച്ച് ശ്രീലങ്കന്‍ പ്രസിഡന്റ്. അധികാരം ഒഴിയാന്‍ ആഴ്ചകള്‍ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ്