പൃഥ്വിരാജിന്റെ നായിക സ്വാതി റെഡി
April 27, 2015 2:57 am

സ്വാതി റെഡി വീണ്ടും മലയാളത്തില്‍ അഭിനയിക്കുന്നു. ഇത്തവണ പൃഥ്വിരാജിന്റെ നായികയായിട്ടാണ് സ്വാതിയുടെ മലയാളത്തിലേക്കുള്ള വരവ്. ബൈസിക്കള്‍ തീവ്‌സ് എന്ന സിനിമ