സ്വച്ഛ് ഭാരത് പദ്ധതി ഭാഗിക വിജയം; ശുചിത്വം സദാചാര ബോധം വളര്‍ത്തുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്
September 22, 2018 12:40 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: 1990 കളില്‍ ദാരിദ്ര നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ മുന്നേറ്റം വളരെ വലുതാണെന്ന് കണക്കുകള്‍. 1993/94 കാലഘട്ടത്തില്‍ 46 ശതമാനത്തിലേയ്ക്ക് എത്തിയ