സ്വര്‍ണ മത്സ്യത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തുവിട്ടു
February 17, 2019 6:45 pm

ജി എസ് പ്രദീപ് ആദ്യമായി സംവിധാനക്കുപ്പായമണിയുന്ന ചിത്രമാണ് സ്വര്‍ണമത്സ്യങ്ങള്‍. ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തുവിട്ടു. അങ്കമാലി ഡയറിസിലൂടെ പ്രേഷക