‘സ്വപ്‌നങ്ങൾ പൂക്കുന്ന കാട്’; പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ട്രെയ്‍ലർ റിലീസ്
June 5, 2022 12:34 pm

സോഹൻലാൽ സംവിധാനം ചെയ്‍ത അഞ്ചാമത്തെ സിനിമയായ ‘സ്വപ്‌നങ്ങൾ പൂക്കുന്ന കാടിന്റെ’ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും ട്രെയ്‍ലറും പുറത്തിറങ്ങി. ലോക പരിസ്ഥിതി