ജയിലിൽ തന്റെ വായനാലോകം തീർത്ത് സ്വപ്ന
October 30, 2020 7:12 am

തിരുവനന്തപുരം ;ശിവശങ്കരന്റെ അറസ്റ്റോടെ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസ് പുതിയ വഴി തിരിവിൽ എത്തി നിൽകുമ്പോൾ ജയിലിനകത്ത് നിന്നും വരുന്ന സ്വപ്നയെ കുറിച്ചുള്ള