ഇന്ത്യന്‍ സൈനികരെ ചൈനീസ് ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാന്‍ വിശ്വ ഭാരതി സര്‍വകലാശാല
May 2, 2017 5:06 pm

കൊല്‍ക്കത്ത : ഇന്ത്യന്‍ സൈനികരെ ചൈനീസ് ഭാഷ സംസാരിക്കാന്‍ പഠിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി വിശ്വ ഭാരതി സര്‍വകലാശാല. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കികൊണ്ടുള്ള ഭാഷാ പരിശീലന