സബ്ട്രഷറിയിലെ ജീവനക്കാരന്‍ പണം തിരിമറി നടത്തിയ സംഭവത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി ജില്ലാ കളക്ടര്‍
August 1, 2020 9:34 pm

തിരുവനന്തപുരം: വഞ്ചിയൂര്‍ അഡീഷണല്‍ സബ്ട്രഷറിയിലെ ജീവനക്കാരന്‍ പണം തിരിമറി നടത്തിയ സംഭവത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി തിരുവനന്തപുരം കളക്ടര്‍ നവ്ജ്യോത് ഘോസ. അക്കൗണ്ടില്‍നിന്നു

വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സബ് ട്രഷറിയില്‍ നിന്ന് 2 കോടിരൂപ തട്ടിയെടുത്തു
August 1, 2020 7:34 pm

തിരുവനന്തപുരം: വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സബ് ട്രഷറിയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍നിന്ന് 2 കോടിയോളം രൂപ വെട്ടിപ്പു നടത്തിയ ജീവനക്കാരനെ