ഓഹരി സൂചികകളിൽ സമ്മർദം തുടരുന്നു; നിഫ്റ്റി 15,000ന് താഴെയെത്തി
February 19, 2021 4:43 pm

മുംബൈ: ഓഹരി സൂചികകൾ തുടർച്ചയായ നാലാംദിവസവും നഷ്ടത്തോടെ ക്ലോസ്‌ചെയ്തു. സെൻസെക്‌സ് 434.93 പോയന്റ് നഷ്ടത്തിൽ 50,889.76ലും നിഫ്റ്റി 137.20 പോയന്റ്

ഓഹരി സൂചികകളിൽ നഷ്ടം തുടരുന്നു; സെൻസെക്‌സ് 222 പോയന്റ് നഷ്ടത്തിൽ
February 19, 2021 10:47 am

മുംബൈ: ഓഹരി സൂചികകളിൽ നഷ്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെൻസെക്‌സ് 222 പോയന്റ് നഷ്ടത്തിൽ 51,101ലും നിഫ്റ്റി 64 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് 15,054ലിലുമാണ്

ഓഹരി സൂചികകളിൽ ചാഞ്ചാട്ടം
February 18, 2021 11:25 am

മുംബൈ: ഓഹരി സൂചികകളിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു. നഷ്ടത്തോടെയാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും താമസിയാതെ സൂചികകൾ നേട്ടത്തിലായി. സെൻസെക്‌സ് 22 പോയന്റ് ഉയർന്ന്

സെൻസെക്‌സിൽ നഷ്ടം 400 പോയന്റ്
February 18, 2021 12:05 am

മുംബൈ: തുടർച്ചയായി രണ്ടാംദിവസവും ഓഹരി സൂചികകൾ നഷ്ടത്തിൽ ക്ലോസ്‌ചെയ്തു. ആഗോളതലത്തിലുണ്ടായ ലാഭമെടുപ്പാണ് സൂചികകളിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്. സെൻസെക്‌സ് 400.34 പോയന്റ് നഷ്ടത്തിൽ

ഓഹരി സൂചികകൾ നഷ്ടത്തിൽ ക്ലോസ്‌ചെയ്തു; സെൻസെക്‌സിൽ 400 പോയന്റ് നഷ്ടം
February 17, 2021 5:00 pm

മുംബൈ: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും ഓഹരി സൂചികകൾ നഷ്ടത്തിൽ ക്ലോസ്‌ചെയ്തു. സെൻസെക്‌സ് 400.34 പോയന്റ് നഷ്ടത്തിൽ 51,703.83ലും നിഫ്റ്റി 104.60

ഓഹരി സൂചികകൾ നഷ്ടത്തിൽ ക്ലോസ്‌ചെയ്തു
February 16, 2021 4:41 pm

മുംബൈ: നേട്ടത്തോടെ തുടങ്ങിയ ഓഹരി സൂചികകൾ ചാഞ്ചാട്ടത്തിനൊടുവിൽ നഷ്ടത്തിൽ ക്ലോസ്‌ചെയ്തു. സെൻസെക്‌സ് 49.96 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് 52,104.17ലും നിഫ്റ്റി 1.20

ഓഹരി സൂചികകൾ നേട്ടത്തോടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു; സെൻസെക്‌സ് 52,000 കടന്നു
February 15, 2021 5:20 pm

മുംബൈ: ഓഹരി സൂചികകൾ നേട്ടത്തോടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. റെക്കോർഡ് ഉയരം കുറിച്ച് സെൻസെക്‌സ് 52,000വും നിഫ്റ്റി 15,000വും കടന്നു. സെൻസെക്‌സ്

Page 1 of 61 2 3 4 6