സെക്രട്ടേറിയേറ്റിലെ തീപിടിത്തത്തില്‍ പകുതി കത്തിയ ഫയലുകള്‍ സ്ര്‌ടോങ്ങ് റൂമിലേക്ക് മാറ്റി
August 29, 2020 8:28 am

തിരുവനന്തപുരം: സെക്രട്ടേറിയേറ്റിലെ തീപിടിത്തതില്‍ പകുതി കത്തിയ ഫയലുകള്‍ സ്‌ട്രോങ് റൂമിലേക്ക് മാറ്റി. സ്‌കാന്‍ ചെയ്ത ഫയലുകള്‍ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ അന്വേഷണം