ഹ്യൂണ്ടായി ഗ്രാൻഡ് i10 നിയോസ് സ്‌പോർട്‌സ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് വേരിയന്റ് വിപണിയിൽ
March 16, 2023 8:55 am

ഹ്യൂണ്ടായ് മോട്ടോർ ഇന്ത്യ ഗ്രാൻഡ് ഐ10 നിയോസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് മോഡൽ ലൈനപ്പ് ഒരു പുതിയ വേരിയന്റിനൊപ്പം വിപുലീകരിച്ചു. സ്‌പോർട്‌സ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്