10 വര്‍ഷം മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന നദികളില്‍ നിന്നുള്ള മണല്‍വാരല്‍ കേരളത്തില്‍ പുനരാരംഭിക്കുന്നു
January 25, 2024 3:33 pm

കഴിഞ്ഞ 10 വര്‍ഷം മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന നദികളില്‍ നിന്നുള്ള മണല്‍വാരല്‍ കേരളത്തില്‍ പുനരാരംഭിക്കുന്നു. റവന്യു സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റേതാണ് തീരുമാനം. കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ

മറ്റപ്പള്ളിയില്‍ നിന്ന് മണ്ണെടുക്കാനുള്ള ഏകപക്ഷീയമായ നീക്കം അംഗീകരിക്കാനാവില്ല; മന്ത്രി പി പ്രസാദ്
November 27, 2023 9:50 am

ആലപ്പുഴ: മറ്റപ്പള്ളിയില്‍ നിന്ന് മണ്ണെടുക്കാനുള്ള ഏകപക്ഷീയമായ നീക്കം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് മന്ത്രി പി പ്രസാദ്. ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം ന്യായമാണെന്നും സമരം വിജയിക്കേണ്ടത്