ടെക്നോളജിയിലെ ഇന്ത്യൻ മികവ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അമേരിക്കൻ കമ്പനികളും . . . (വീഡിയോ കാണാം)
August 13, 2019 5:28 pm

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യം ഒടുവില്‍ ആ വലിയ നേട്ടത്തിനരികെ എത്തിയിരിക്കുകയാണിപ്പോള്‍. ചന്ദ്രയാന്‍- 2 ഓഗസ്റ്റ് 20ന് ചന്ദ്രന്റെ

ബഹിരാകാശത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവം . . ! ആ ദിവസവും കാത്ത് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ
August 13, 2019 4:58 pm

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യം ഒടുവില്‍ ആ വലിയ നേട്ടത്തിനരികെ എത്തിയിരിക്കുകയാണിപ്പോള്‍. ചന്ദ്രയാന്‍- 2 ഓഗസ്റ്റ് 20ന് ചന്ദ്രന്റെ

ഇതാണ് ഇന്ത്യ, വീരവാദങ്ങളില്ലാതെ കുതിച്ച് കാണിച്ച് കൊടുത്തു ലോകത്തിന് . . .
July 22, 2019 2:44 pm

ലേറ്റായിട്ടും ലേറ്റസ്റ്റായി തന്നെ ചന്ദ്രയാന്‍- 2 പറന്നപ്പോള്‍ കണ്ണ് മിഴിച്ചത് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങള്‍. അമേരിക്കയും റഷ്യയും ഫ്രാന്‍സും ഉള്‍പ്പെടെ സകല