കൊവിഡ് ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം 9% ചെറുകിട സംരംഭങ്ങള്‍ അടച്ചുപൂട്ടിയെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി
December 17, 2021 9:42 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം 9 ശതമാനം മൈക്രോ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങള്‍ (എംഎസ്എംഇ) അടച്ചുപൂട്ടിയെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി.

2022 ല്‍ കേരളത്തില്‍ 1,00,000 ചെറുകിട സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് മന്ത്രി പി. രാജീവ്
December 7, 2021 6:45 pm

തിരുവനന്തപുരം: വ്യവസായ വര്‍ഷമായിക്കണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് 1,00,000 സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങള്‍ (എം.എസ്.എം.ഇ) തുടങ്ങുകയാണു ലക്ഷ്യമെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി പി.

സൗദിയില്‍ ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ലെവി ഇളവ് ;സമയപരിധി അവസാനിച്ചു
June 29, 2019 10:20 am

റിയാദ്: സൗദിയില്‍ ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നടപ്പാക്കിയിരുന്ന ലെവി ഇളവിന്റെ സമയപരിധി അവസാനിച്ചു. ഇനി മുതല്‍ നാലും അതില്‍ കുറവും വിദേശ