ചൈനയുടെ സിനോഫാം വാക്‌സിൻ വാങ്ങാൻ ബംഗ്ലാദേശ്
June 13, 2021 4:30 pm

ധാക്ക : ലോകത്ത് സിനോഫാം കൊവിഡ് വാക്‌സിൻ വാങ്ങുന്നതിനായി ബംഗ്ലാദേശ് ചൈനയുമായി കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. അതേസമയം കൊവിഡ് വാക്‌സിന്‍റെ വില,

ചൈനയുടെ വാക്സിന് അംഗീകാരം; അടിയന്തിരമായി ഉപയോഗിക്കാം
May 8, 2021 3:32 pm

ബെയ്ജിങ്: ചൈനീസ് കൊറോണ വാക്‌സിനായ സിനോഫോമിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അംഗീകാരം. അടിയന്തിര ഉപയോഗത്തിനാണ്‌ അനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്‌. ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുടെ അനുമതി ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ