ഹറമൈൻ ട്രെയിൻ ;സർവ്വീസുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചു; പുതിയ ഷെഡ്യൂൾ ഇന്ന് മുതൽ
June 12, 2019 11:33 am

മക്കാ – മദീന ഹറമൈൻ ട്രെയിൻ ഇന്ന് മുതൽ ഒരേ സമയം ഇരു ദിശയിലേക്കും സർവീസ് നടത്തും. തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്താണ്