‘ദി വയർ’ മാധ്യമസ്ഥാപനത്തിനെതിരായ എല്ലാ മാനനഷ്ടക്കേസുകളും അദാനി ഗ്രൂപ്പ് പിൻവലിക്കുന്നു
May 22, 2019 8:00 pm

അഹമ്മദാബാദ്: ഇംഗ്ലീഷ് ഓണ്‍ലൈന്‍ പോര്‍ട്ടലായ ദി വയര്‍ മാധ്യമസ്ഥാപനത്തിനെതിരായ എല്ലാ കേസുകളും അദാനി ഗ്രൂപ്പ് പിന്‍വലിക്കുന്നു. ദി വയര്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച