കുവൈത്ത് കിരീടവകാശിയായി ശൈഖ് മിഷാല്‍ അല്‍ അഹമ്മദ് അല്‍ സാഹിബ്
October 7, 2020 3:54 pm

കുവൈത്ത്: കുവൈത്ത് കിരീടവകാശിയായി നാഷണല്‍ ഗാര്‍ഡ് ഉപമേധാവി ശൈഖ് മിഷാല്‍ അല്‍ അഹമദ് അല്‍ സബാഹിനെ നിയമിച്ചു. കുവൈത്ത് അമീരിയുടേതാണ്