സെക്സ് ടേപ്പ് കേസിൽ ബെൻസേമ കുറ്റക്കാരൻ; ഒരു വർഷം തടവും അരക്കോടി പിഴയും
November 24, 2021 6:33 pm

ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോൾ വൃത്തങ്ങളിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് സൃഷ്ടിച്ച സെക്സ് ടേപ്പ് വിവാദത്തിൽ റയൽ മഡ്രിഡിന്റെ ഫ്രഞ്ച് സ്ട്രൈക്കർ കരിം ബെൻസേമ കുറ്റക്കാരനെന്ന്