കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ഏഴ് കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചു
July 19, 2020 10:44 pm

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ഏഴ് കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോര്‍പ്പറേഷനിലെ 11ആം വാര്‍ഡ് ( പൂളക്കടവ്), വാര്‍ഡ് 12