ടാറ്റ ഇന്‍ഡിക്കയ്ക്കു വിട;കാറിന്റെ ഉല്‍പാദനം ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് അവസാനിപ്പിച്ചു
May 25, 2018 12:40 pm

ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ ചലനം സൃഷ്ടിച്ച ടാറ്റ ഇന്‍ഡിക്ക വിട പറയുന്നു. രാജ്യത്തെ ആദ്യ പൂര്‍ണ ഇന്ത്യന്‍ കാറെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാറിന്റെ