കൊച്ചിയിൽ ഫ്ലാറ്റിൽ ജോലിക്കാരി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഫ്ലാറ്റുടമ അറസ്റ്റിൽ
December 29, 2020 8:03 pm

കൊച്ചി : വീട്ടുജോലിക്കാരി ഫ്‌ളാറ്റിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഫ്‌ളാറ്റുടമ അറസ്റ്റിൽ. അഭിഭാഷകനായ ഇംതിയാസ് അഹമ്മദാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇംതിയാസിന്