എബിസിഡിയുടെ മൂന്നാം പതിപ്പ്; സ്ട്രീറ്റ് ഡാന്‍സറിലെ പുതിയ വീഡിയോ ഗാനം പുറത്ത്
February 7, 2020 3:35 pm

റെമോ ഡിസൂസ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് സ്ട്രീറ്റ് ഡാന്‍സര്‍. ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ വീഡിയോ ഗാനം പുറത്തുവിട്ടു. സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റ്