ആപ്പിള്‍ വാച്ച് സീരീസ് 4 ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍പ്പന ആരംഭിച്ചു
October 19, 2018 10:00 pm

ആപ്പിള്‍ വാച്ച് സീരീസ് 4 ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍പ്പന ആരംഭിച്ചു. ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിലും ആപ്പിള്‍ സ്റ്റോറുകളിലും വാച്ച് ലഭ്യമാണ്. 40,900 രൂപയാണ് വാച്ചിന്റെ