വ്യാപാര ബന്ധം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ഇറ്റലിയും ചൈനയും ; വികസന പദ്ധതികളില്‍ ഇനി പങ്കാളി
March 23, 2019 9:15 am

സിൻഹുവ : ചൈനയുടെ സുപ്രധാന വികസന പദ്ധതികളില്‍ ഇനി ഇറ്റലിയും പങ്കാളിയായേക്കും. ഇറ്റലിയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്നതിന്റെ