പ്രശസ്ത കൊറിയന്‍ പോപ് ഗായികയും നടിയുമായ ഗൂ ഹാര വീട്ടില്‍ മരിച്ചനിലയില്‍
November 25, 2019 12:20 am

സോള്‍: പ്രശസ്ത കൊറിയന്‍ പോപ് ഗായികയും നടിയുമായ ഗൂ ഹാരയെ വീട്ടില്‍ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ സോളിലെ ഗന്നം