ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം; 100 പോയിന്റ് നേട്ടം
August 6, 2019 10:58 am

മുംബൈ; ഇന്ത്യന്‍ ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെന്‍സെക്‌സ് 41 പോയിന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 36,741.13 പോയിന്റ് എന്ന നിലയില്‍ വ്യാപാരം

sensex ഓഹരി വിപണിയില്‍ വന്‍ ഇടിവ്; സെന്‍സെക്‌സ് 600 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് നഷ്ടത്തോടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു
August 1, 2019 3:43 pm

മുംബൈ: നിഫ്റ്റിയും സെന്‍സെക്സും കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞ് ഓഹരി വിപണിയില്‍ വന്‍തകര്‍ച്ച. സെന്‍സെക്സ് 600 പോയിന്റ് ഇടിഞ്ഞു. എസ്.ബി. ഐയുടെ ഓഹരികളില്‍

sensex സെന്‍സെക്സ് 212 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് ഓഹരി വിപണിയില്‍ നഷ്ടത്തോടെ തുടക്കം
August 1, 2019 9:45 am

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണിയില്‍ ഇന്നും നഷ്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെന്‍സെക്സ് 212 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് 37269ലും നിഫ്റ്റി 63 പോയിന്റ് നഷ്ടത്തില്‍

sensex സെന്‍സെക്‌സ 289 പോയിന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ ഓഹരി വിപണി ക്ലോസ് ചെയ്തു
July 30, 2019 3:46 pm

മുംബൈ: സെന്‍സെക്‌സും നിഫ്റ്റിയും താഴ്ന്ന് ഓഹരി വിപണി നഷ്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. സെന്‍സെക്‌സ് 289 പോയിന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 37397ലും നിഫ്റ്റി

Sensex സെന്‍സെക്സ് 136 പോയിന്റ് ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം
July 30, 2019 9:37 am

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെന്‍സെക്സ് 136 പോയിന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 37822ലും നിഫ്റ്റി 44 പോയിന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 11,233ലുമാണ്

sensex സെന്‍സെക്‌സ് 196 പോയിന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ വിപണി ക്ലോസ് ചെയ്തു
July 29, 2019 3:53 pm

മുംബൈ: വ്യാപാര ആഴ്ചയുടെ ആദ്യദിനത്തില്‍ ഓഹരി വിപണി നഷ്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. സെന്‍സെക്‌സ് 196 പോയിന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 37686ലും നിഫ്റ്റി

sensex ഓഹരി വിപണിയില്‍ നഷ്ടം തുടരുന്നു ; സെന്‍സെക്സ് 52 പോയിന്റ് താഴ്ന്നു
July 29, 2019 10:01 am

മുംബൈ: വ്യാപാര ആഴ്ചയുടെ ആദ്യദിനത്തില്‍ ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തില്‍ തുടങ്ങിയെങ്കിലും താമസിയാതെ നഷ്ടത്തിലായി. സെന്‍സെക്സ് 52 പോയിന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 37830ലും

സെന്‍സെക്‌സ് 51 പോയിന്റ് ഉയര്‍ന്ന് നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു
July 26, 2019 3:48 pm

മുംബൈ: സെന്‍സെക്‌സും നിഫ്റ്റിയും ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. സെന്‍സെക്‌സ് 51 പോയിന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 37882ലും നിഫ്റ്റി

sensex സെന്‍സെക്‌സ് 51 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് ഓഹരി വിപണിയില്‍ നഷ്ടത്തോടെ തുടക്കം
July 26, 2019 9:32 am

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണിയില്‍ ഇന്ന് നഷ്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെന്‍സെക്‌സ് 51 പോയിന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 37779ലും നിഫ്റ്റി 9 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന്

sensex സെന്‍സെക്‌സ് 16 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് ഓഹരി വിപണി നേരിയ നഷ്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു
July 25, 2019 3:45 pm

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണി നേരിയ നഷ്ടത്തില്‍ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. സെന്‍സെക്‌സ് 16 പോയിന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 37,830ലും നിഫ്റ്റി 19 പോയിന്റ്

Page 4 of 83 1 2 3 4 5 6 7 83