സെന്‍സെക്സ് 1028 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു
March 31, 2020 4:33 pm

മുംബൈ: നഷ്ടത്തില്‍ ആരംഭിച്ച് ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. സെന്‍സെക്സ് 1028.17 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 29468.49ലും നിഫ്റ്റി 316.65