സെന്‍സെക്‌സ് 205 പോയിന്റ് ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി വിപണിയില്‍ നോട്ടത്തോടെ തുടക്കം
January 15, 2019 10:03 am

മുംബൈ: സെന്‍സെക്‌സും നിഫ്റ്റിയും ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെന്‍സെക്‌സ് 205 പോയിന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 36059ലും നിഫ്റ്റി 59