സെന്‍സെക്സ് 334.44 പോയിന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ ഓഹരി വിപണി ക്ലോസ് ചെയ്തു
December 6, 2019 4:16 pm

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണി നഷ്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. സെന്‍സെക്സ് 334.44 പോയന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 40445.15ലും നിഫ്റ്റി 104.20 പോയന്റ് താഴ്ന്ന്