സെന്‍സെക്സ് 100 പോയിന്റ് ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി സൂചികകളില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം
April 23, 2020 10:06 am

മുംബൈ: ഓഹരി സൂചികകളില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെന്‍സെക്സ് 100 പോയിന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 31478ലും നിഫ്റ്റി 37 പോയിന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 9224ലിലുമാണ്