സൂചികകളില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം, നിഫ്റ്റി 18,300ന് മുകളിലെത്തി
October 27, 2021 10:04 am

മുംബൈ: മൂന്നാംദിവസവും സൂചികകളില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. നിഫ്റ്റി 18,300ന് മുകളിലെത്തി. ആഗോള വിപണികളിലെനേട്ടമാണ് രാജ്യത്തെ സൂചികകളിലും പ്രതിഫലിച്ചത്. സെന്‍സെക്സ് 168

രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും നേട്ടത്തില്‍; ഓഹരി വിപണി 350 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തു
February 12, 2020 4:58 pm

മുംബൈ: രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഓഹരി വിപണി 349.76 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 41,565.90ലും നിഫ്റ്റി

സെന്‍സെക്സ് 82 പോയന്റ് നേട്ടത്തിലും നിഫ്റ്റി 3 പോയന്റ് നഷ്ടത്തിലും; ഓഹരി വിപണിക്ക് തുടക്കം
December 26, 2019 11:14 am

മുംബൈ: അവധിക്കുപിന്നാലെ ഇന്ന് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച ഓഹരി വിപണിയില്‍ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം. സെന്‍സെക്സ് 82 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 41,543ലും നിഫ്റ്റി

Sensex ഓഹരി വിപണിയില്‍ ഉണര്‍വ്;സെന്‍സെക്‌സ് 147 പോയിന്റ് നേട്ടത്തില്‍
September 26, 2019 11:15 am

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തോടെ ആരംഭിച്ചു .സെന്‍സെക്സ് 147 പോയിന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 38,740ലും നിഫ്റ്റി 50 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 11491ലുമെത്തി.

sensex-pic സെന്‍സെക്‌സ് 26.53 പോയിന്റ് നേട്ടത്തിൽ ഓഹരി സൂചികകള്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു.
November 23, 2017 5:28 pm

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണി നേരിയ നേട്ടത്തില്‍ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. സെന്‍സെക്‌സ് 26.53 പോയിന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 33588.08ലും നിഫ്റ്റി 6.50 പോയിന്റ്

Sensex gains തുടര്‍ച്ചയായി അഞ്ചാമത്തെ വ്യാപാരദിനത്തിലും ഓഹരി സൂചികകളില്‍ നേട്ടം
November 22, 2017 10:03 am

മുംബൈ: തുടര്‍ച്ചയായി അഞ്ചാമത്തെ വ്യാപാരദിനത്തിലും ഓഹരി സൂചികകളില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെന്‍സെക്‌സ് 123 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 33,602ലും നിഫ്റ്റി 33

sensex സെന്‍സെക്‌സ് 85 പോയിന്റ് നേട്ടത്തിൽ ഓഹരി സൂചികകളില്‍ തുടക്കം.
November 20, 2017 10:30 am

മുംബൈ: സെന്‍സെക്‌സ് 85 പോയിന്റ് നേട്ടത്തിൽ ഓഹരി സൂചിക വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചു. സെന്‍സെക്‌സ് 85 പോയിന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 33,428ലും നിഫ്റ്റി

sensex സെന്‍സെക്‌സ് 63.63 പോയിന്റ് നേട്ടത്തില്‍ ഓഹരി സൂചിക വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു.
November 10, 2017 4:48 pm

മുംബൈ: നഷ്ടത്തിലായിരുന്ന ഓഹരി സൂചികകള്‍ നേട്ടത്തോടെ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. സെന്‍സെക്‌സ് 63.63 പോയിന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 33,314.56ലും നിഫ്റ്റി 12.80 പോയിന്റ്

sensex-up സെന്‍സെക്‌സ് 387.14 പോയിന്റ് നേട്ടത്തിൽ ഓഹരി സൂചിക വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു
November 1, 2017 4:44 pm

മുംബൈ: മികച്ച നേട്ടത്തോടെ ഓഹരി വിപണി വ്യപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. റെക്കോഡ് നേട്ടത്തിലാണ് ഇരു സൂചികകളും ക്ലോസ് ചെയ്തത്. നിഫ്റ്റി 10,400

sensex-up സെന്‍സെക്‌സ് 108.94 പോയിന്റ് നേട്ടത്തിൽ ഓഹരി വിപണി ക്ലോസ് ചെയ്തു
October 30, 2017 4:34 pm

മുംബൈ: മികച്ച നേട്ടത്തോടെ ഓഹരി സൂചികകള്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. സെന്‍സെക്‌സ് 108.94 പോയിന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 33266.16ലും നിഫ്റ്റി 40.70 പോയിന്റ്

Page 1 of 31 2 3