കനത്ത നഷ്ടത്തിനുശേഷം 137 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി വിപണി ക്ലോസ് ചെയ്തു
February 3, 2020 4:16 pm

മുംബൈ: ബജറ്റ് ദിവസത്തെ കനത്ത നഷ്ടത്തിനുശേഷം ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഓഹരി 137 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 39,872ലും