സെന്‍സെക്സ് 832 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് ഓഹരി വിപണിയില്‍ നഷ്ടത്തോടെ തുടക്കം
April 21, 2020 9:50 am

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണിയില്‍ നഷ്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെന്‍സെക്സ് 832 പോയിന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 30815ലും നിഫ്റ്റി 235 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് 9026ലുമാണ്