സെന്‍സെക്സ് 673 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് ഓഹരി വിപണി നഷ്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു
April 3, 2020 5:16 pm

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണി നഷടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. സെന്‍സെക്സ് 673.30 പോയന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 27,590ലും നിഫ്റ്റി 170 പോയന്റ് താഴ്ന്ന്