ഓഹരി വിപണി നഷ്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു; താഴ്ന്നത് 82.03 പോയന്റ്
February 25, 2020 4:39 pm

മുംബൈ: രാവിലെ നേട്ടത്തില്‍ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഓഹരി വിപണി നഷ്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഓഹരി 82.03 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് 40,281.20ലും

Sensex gains ഓഹരി സൂചികകള്‍ മികച്ച മുന്നേറ്റത്തില്‍ ; സെന്‍സെക്‌സ് 36,139.98ല്‍ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു
January 23, 2018 5:07 pm

മുംബൈ: രാജ്യത്തെ ഓഹരി സൂചികകള്‍ റെക്കോര്‍ഡിലേയ്ക്ക് ഉയരുന്നു. ആദ്യമായി നിഫ്റ്റി 11,000 മറികടന്നു. 117.50 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 11,083.70ലെത്തി. സെന്‍സെക്‌സ്

sensex ഓഹരി സൂചിക സെന്‍സെക്സ് 194 പോയിന്റ് നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു
December 14, 2017 4:47 pm

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണി സെന്‍സെക്സ് 194 പോയിന്റ് നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന നിക്ഷേപകരാണ്

ഓഹരി വിപണി സെന്‍സെക്‌സ് 227.80 പോയിന്റ് നഷ്ടത്തിൽ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു
December 12, 2017 4:04 pm

മുംബൈ: ഓഹരി സൂചികകള്‍ നഷ്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. സെന്‍സെക്‌സ് 227.80 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് 33227.99ലും നിഫ്റ്റി 82.10 പോയിന്റ് നഷ്ടത്തില്‍

sensex തുടര്‍ച്ചയായി നാലാം ദിനവും ഓഹരി സൂചികകള്‍ അവസാനിപ്പിച്ചത് നേട്ടത്തില്‍
November 21, 2017 4:32 pm

മുംബൈ: നാലാം വ്യാപാരദിനത്തിലും ഓഹരി സൂചികകള്‍ നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. സെന്‍സെക്‌സ് 200 പോയിന്റിലേറെ ഒരു തവണ ഉയര്‍ന്നെങ്കിലും 118.45

sensex ഓഹരി സൂചികകള്‍ നേരിയ നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു
November 20, 2017 4:15 pm

മുംബൈ: ഓഹരി സൂചികകള്‍ നേരിയ നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ആഗോള വിപണികള്‍ നഷ്ടത്തിലായപ്പോള്‍ ഐടി, ലോഹം വിഭാഗങ്ങളിലെ ഓഹരികളാണ് ആഭ്യന്തര

sensex തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും സൂചികകള്‍ മികച്ച നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു
November 17, 2017 4:53 pm

മുംബൈ: മൂഡീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് രാജ്യത്തെ റേറ്റിങ് ഉയര്‍ത്തിയത് ഓഹരി വിപണിയും ആഘോഷമാക്കി. തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് സൂചികകള്‍ മികച്ച നേട്ടത്തില്‍

വില്‍പന സമ്മര്‍ദം ; സെന്‍സെക്‌സ് 281 പോയന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു
November 13, 2017 4:26 pm

മുംബൈ : അവസാന മണിക്കൂറിലെ വില്‍പന സമ്മര്‍ദം സൂചികകളെ പരുങ്ങലിലാക്കി. സെന്‍സെക്‌സ് 281 പോയന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 33033.56ലും നിഫ്റ്റി 96.80