രൂപയുടെ മൂല്യത്തില്‍ ഇടിവ്; 2013 സെപ്റ്റംബറിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം
August 14, 2018 11:32 am

കൊച്ചി: ഇന്ത്യന്‍ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിവിലേക്ക്. വ്യപാരം തുടങ്ങി ആദ്യ മണിക്കൂറുകളില്‍ത്തന്നെ രൂപയുടെ മൂല്യം ഡോളറിനെതിരെ 70 കടന്നു. 70

രൂപയുടെ വിനിമയ മൂല്യത്തില്‍ വന്‍ ഇടിവ് തുടരുന്നു;ഓഹരി വിപണിയിലും നഷ്ടം
August 13, 2018 11:03 am

മുംബൈ: രൂപയുടെ വിനിമയ മൂല്യത്തില്‍ വന്‍ ഇടിവ്. വ്യാപാരം തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ ഒരു ഡോളറിന് 69.47 നിരക്കിലാണ് രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞത്.