സെന്ന ഹെഗ്‌ഡെയുടെ പുതിയ ചിത്രത്തില്‍ ആഭ്യന്തരപരാതിപരിഹാരസമിതി രൂപീകരിക്കാന്‍ തീരുമാനം
February 10, 2022 1:23 pm

    തിരുവനന്തപുരം: സംവിധായകന്‍ സെന്ന ഹെഗ്‌ഡെയുടെ പുതിയ ചിത്രത്തില്‍ ആഭ്യന്തര പരാതി പരിഹാരസമിതി രൂപീകരിക്കാന്‍ തീരുമാനം. മലയാളസിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ്