വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് പകുതി ഫീസ് മാത്രം: മുഹമ്മദ് റിയാസ്
June 7, 2022 8:00 pm

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 50 ശതമാനം ഫീസ് ഇളവ് അനുവദിക്കാൻ

ഓസ്ട്രിയയില്‍ ഇന്ന് മുതല്‍ മുതിര്‍ന്ന പൗരന്‍മാര്‍ക്ക് കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കി
February 5, 2022 7:50 pm

ഓസ്ട്രിയയില്‍ ഇന്ന് മുതല്‍ മുതിര്‍ന്ന പൗരന്‍മാര്‍ക്ക് കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കി. വാക്‌സിന്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്ന ആദ്യ യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യമാണ് ഓസ്ട്രിയ. പ്രസിഡന്റ്